II_11-02_dancing_green_0374

1940s Dancing Green. Dancing during May Day, c. 1940s. II_11-02_dancing_green_0374.jpg

Follow us: